AVCI HUKUK BROSU

AVCI HUKUK BROSU

/home/avcihuku/public_html/

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan her türlü ticari işlemler, sözleşmeler, gayrimenkul ve sanayi yatırımları, şirket birleşmeleri ve devralmaları, rekabet ve anti-tröst, sigorta ve reasürans, iş hukuku, ulaşım ve taşıma, gümrük, icra - iflas ve yeniden yapılandırma, kurumlar vergisi ve mali mükellefiyet konuları başta olmak üzere şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti ile bu konularda çıkan uyuşmazlıklarda ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

Aşağıdaki konularda, özgülenmiş çalışma grupları oluşturduk:

   •   Şirketler ve Sözleşmeler,
   •   Ticaret ve Şirket Davaları,
   •   Rekabet ve Anti Tröst,
   •   Sigorta ve Reasürans,
   •   İş Hukuku.